ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
/
Εύοσμος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Δήμου Ευόσμου

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ξεκίνησε τη λειτουργία του τo Σεπτέμβριο 1999, στα πλαίσια της Κοινοτικής Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Urban (Μέτρο 3 του υποπρογράμματος 5, Δυτικής Θεσσαλονίκης), με περιοχή εφαρμογής το Δήμου Ευόσμου.

Μέσα από αυτή τη δράση δημιουργήθηκε μια κοινωνική υποστηρικτική δομή. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες του το Δεκέμβριο του 2001.

Έκτοτε, και ως μια φυσική συνέχεια, το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης συνέχισε να λειτουργεί και να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χώρο της κοινωνικής στήριξης.

 

Η κοινωνική δομή του Ευόσμου ανέλαβε:
• να στηρίξει άτομα, ομάδες και οικογένειες με ιδιαίτερες δυσκολίες μέσα από τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου
• να διοργανώσει ενημερωτικές υποστηρικτικές συναντήσεις γονέων για ζητήματα που αφορούν στη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από τη λειτουργία της Σχολής Γονέων
• να υποστηρίξει σε συμβουλευτική βάση μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς επίσης μέσα από τη Σχολή Γονέων
• να προετοιμάσει το γενικό πληθυσμό του Ευόσμου σε θέματα που αφορούν στη σωματική υγεία, την ψυχική υγεία, την επικοινωνία, τους ρόλους, την ενημέρωση και την πληροφόρηση πάνω σε κοινωνικά θέματα που ενδιαφέρουν τα άτομα και τις οικογένειες, μέσα από τον Οικογενειακό Προγραμματισμό
• να υποστηρίξει τα άτομα που είναι άνεργα ή που έχουν ελλιπή εκπαίδευση και κατάρτιση μέσα από το Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης.

 

Σκοπός όλων των προαναφερόμενων δράσεων είναι η αντιμετώπιση της πληθώρας των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων αφενός, που στο σύγχρονο τρόπο ζωής διαρκώς εντείνονται και αφετέρου η συνεισφορά στην αναβάθμιση της ενημέρωσης και της πληροφόρησης.

 

Οι παραπάνω δράσεις συνέβαλαν στην εκτόνωση και ανακούφιση των ατόμων που βρισκόταν σε δυσχερή ψυχοκοινωνική κατάσταση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ενεργή συμμετοχή και για επίλυση ζητημάτων.
Οργανωτικά, διαχειριστικά και λειτουργικά το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης εντάσσεται στις καταστατικές υπηρεσίες της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού – Ωδείου Ευόσμου.

 

Την ευθύνη της διαχείρισης των ενεργειών έχει ειδικευμένο στέλεχος της Δημοτικής Επιχείρησης Ευόσμου και το συντονισμό των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης ένας Κοινωνικός επιστήμονας (Κοινωνιολόγος).”

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Ευόσμου είναι δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στη Θεσσαλονίκη που ξεκίνησε τη λειτουργία του τo Σεπτέμβριο 1999.
Read More
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Πυθαγόρα και Μαβίλη, Εύοσμος,56224